مرور برچسب

ارشد بخونم یا نه

ارشد بخونم ؟ کار کنم یا سربازی؟

ارشد بخونم یا برم سربازی؟ ارشد بخونم یا کار کنم؟ سوال: بین سه راهی موندم، نمی دونم باید چی کار کنم؟ گاهی می گم برم ارشد بخونم، گاهی می گم نه برم پول در بیارم. الان سربازی هم بهش اضافه شده و تصمیم گیری برام سخت شده. باید چی کار کنم؟  …