مرور برچسب

اصل پارتو

آشنایی با اصل پارتو یا قانون 80/20 و تأثیر آن در زندگی شما

همه ما انسان‌ها به دنبال رسیدن به بازدهی و راندمان بالا در زندگی خود هستیم. به عبارتی دیگر، دوست داریم که با کمترین کار به بیشترین نتایج ممکن دست پیدا کنیم. اصل پارتو یا قانون 80/20 یکی از آن مواردی است که می‌تواند ما را به این خواسته…