مرور برچسب

افرایش عزت نفس

افزایش عزت نفس با چند گام ساده

از کجا بدونیم عزت نفس بالایی داریم؟ زمانی که کودک بودیم هر کدام از ما یک قلک داشتیم که پول خوردهای خودمان را با شادی زیاد در آن می ریختیم. هر چه تعداد سکه های درون این قلک بیشتر می شد شادی بالاتر را حس می کردیم. به نظرم عزت نفس هم مثل یک…