مرور برچسب

بهترین نسخه خود

بهترین خودتان باشید

بهترین خود بودن یعنی چه؟ سلام دوست خوب من، امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایام به کام ... در ابتدا می خوام مفهوم بهترین خود بودن را با یه داستان بیان کنم که فکر می کنم که توی زندگی خیلی از ما به یک واقعیت تبدیل شده. من که بارها این داستان…