مرور برچسب

ترس از قضاوت

چگونه ترس از حرف مردم را کنار بگذاریم؟

ترس از حرف مردم با ما چه می کند؟ تقریبا نزدیک غروب بود که مهران 42 ساله طبق قرار وارد جلسه مشاوره شد. موهای جوگندمی‌اش حکایت‌های زیادی برای گفتن داشت. کمی خوش و بش کرد و روی صندلی نشست و به گل روی میز خیره شد. افکارش مشغول بود و به نظر…