مرور برچسب

ترس از کنکور

غلبه بر ترس از شکست و رسیدن به موفقیت

معنای واقعی ترس از شکست چیست؟ سلام به شما دوست عزیز که حاضر شدید برای موفقیت خود وقت و انرژی بگذارید و به بهترین خودتان تبدیل شوید. یادم هست که چندین سال پیش داشتم با یکی از دوستانم صحبت می کردم. خیلی از خودش ناراحت بود که چرا نمی تواند…