مرور برچسب

تضاد در هدف گذاری

تضاد در هدف گذاری و حل آن

تضاد در هدف گذاری یعنی چه؟ تصور کنید یه ماه دیگه جشن فارغ التحصیلی دانشگاه فرزندتون هست و از طرفی دقیقا  همان روز  باید توی یه سمینار مهم در حوزه کاری خودتون هم شرکت کنید. در این مواقع چه کاری می کنید؟ کدام مورد را شرکت می کنید؟ این یه مثال…