مرور برچسب

تضاد و هدفگذاری

بازگو کردن اهداف برای دیگران درست یا غلط؟

بازگو کردن اهداف چه تاثیری در رسیدن به هدف دارد؟ اغلب افرادی که برای خود اهدافی دارند به این فکر می کنند که آیا بازگو کردن اهداف برای دیگران می تواند به ما کمک کند که به هدفمان برسیم یا برعکس باعث می شود که از هدفمان دور بشویم و یا آن را…

تضاد در هدف گذاری و حل آن

تضاد در هدف گذاری یعنی چه؟ تصور کنید یه ماه دیگه جشن فارغ التحصیلی دانشگاه فرزندتون هست و از طرفی دقیقا  همان روز  باید توی یه سمینار مهم در حوزه کاری خودتون هم شرکت کنید. در این مواقع چه کاری می کنید؟ کدام مورد را شرکت می کنید؟ این یه مثال…