مرور برچسب

تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس

عزت نفس خودتان را تقویت کنید

افزایش عزت نفس امیر پسری قد بلند و خوش هیکله که وقتی باهاش صحبت می کردم تقریبا توی زندگی هیچی کم نداشت. می گفت از نظر ثروت تامین هست، شغل و درآمد خوبی هم داره. اما همیشه یه چیز اون را آزار می ده، چیزی که سالها مثل یه عقده توی وجودش مانده.…

چقدر اعتماد به نفس دارید؟

اعتماد به نفس شما چقدره؟ دوستی می گفت زمانی که مدرسه می رفتم هیچ وقت جرأت این را نداشتم که وقتی معلم سوالی از بچه های کلاس می پرسه من داوطلبانه جواب بدم مگه زمانی که اسمم را صدا می زد و این خیلی من را اذیت می کرد. همیشه خودم را به خاطر این…

تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس

داستان عزت نفس و اعتماد به نفس سال ها قبل وقتی تازه داشتم در حوزه موفقیت فردی مطالعه می کردم کلمه اعتماد به نفس زیاد به چشمم می خورد و تقریبا با آن آشنا بودم. اما داستان سردرگمی از وقتی شروع شد که در یک کتاب دیدم واژه عزت نفس به کار رفته…