مرور برچسب

تنبلی

اهمال کاری چیست؟ 9 نسخه برای درمان اهمال کاری

در زندگی اکثر انسان‌‌ها زمان‌های مقدسی وجود دارد که قرار است اتفاقات مهمی رخ داده و تصمیمات سرنوشت سازی گرفته شود. این زمان‌ها، اسم‌های خاصی دارند که شاید برای شما نیز آشنا باشد مانند: یک ساعت دیگه، فردا، شنبه، هفته بعد، اول ماه، اول سال،…