مرور برچسب

رسیدن به اهداف

چرا به خواسته‌هام نمی‌رسم ؟

اگر به این سوال رسیدید که چرا به خواسته‌هام نمی‌رسم احتمال در راه رسیدن به هدفتان تلاش کردید و سردرگم هستید که چرا با وجود این که هر کاری لازم بود انجام دادم اما باز به خواسته‌ام نرسیدم. التبه حرف ما برای افرادی هست که حداقل تلاش‌ها را…

چرا به اهدافمان نمی رسیم ؟

شما هم احساس بی هدفی می کنید؟ روزهای اول سال، ماه، هفته، و حتی ابتدای روز خیلی برای ما خوشاینده چون احساس می کنیم که یه فرصت بکر و دست نخورده در اختیار ما قرار داره. از اواخر اسفند شروع به هدفگذاری می کنیم و روی یک برگ تمیز و مرتب با خط خوش…

تضاد در هدف گذاری و حل آن

تضاد در هدف گذاری یعنی چه؟ تصور کنید یه ماه دیگه جشن فارغ التحصیلی دانشگاه فرزندتون هست و از طرفی دقیقا  همان روز  باید توی یه سمینار مهم در حوزه کاری خودتون هم شرکت کنید. در این مواقع چه کاری می کنید؟ کدام مورد را شرکت می کنید؟ این یه مثال…