مرور برچسب

شخصیت کاریزماتیک

چگونه متمایز باشیم؟

شایان سرش را از روی گوشی برمی‌دارد و کمی گردنش را مالش می‌دهد؛ با حالتی بی‌حوصله گوشی را به کناری می‌اندازد، بالش را زیر سرش می‌کشاند و به سقف خیره می‌شود. با گوشه چشم به ساعت دیواری نگاه می‌کند، حدود دو ساعت بود که در دنیای اینترنت غرق شده…

7 راه برای داشتن یک شخصیت کاریزماتیک

زمانی که در یک شرکت مشغول به کار بودم، کارفرمایی داشتم که دارای یک شخصیت کاریزماتیک و جذابی بود.هر موقع که شروع به حرف زدن می‌کرد همه با دقت گوش ‌می‌‌کردند و به محض اینکه ساعت 8 صبح به شرکت می‌آمد، همه کارمندان از جای خود بلند می‌شدند.شاید…