مرور برچسب

شخصیت کاریزما

7 راه برای داشتن یک شخصیت کاریزماتیک

زمانی که در یک شرکت مشغول به کار بودم، کارفرمایی داشتم که دارای یک شخصیت کاریزماتیک و جذابی بود.هر موقع که شروع به حرف زدن می‌کرد همه با دقت گوش ‌می‌‌کردند و به محض اینکه ساعت 8 صبح به شرکت می‌آمد، همه کارمندان از جای خود بلند می‌شدند.شاید…