مرور برچسب

عزت نفس

خود را بهتر بشناسید. درونگرا هستید یا خجالتی؟

افراد درونگرا و خجالتی چه رفتاری دارند؟ امیر می گفت حدودا دوازده ساله بودم که احساس کردم دیگه برا خودم مردی شدم و باید در جامعه حضور داشته باشم. دیگه باید توی جمع فامیل با من مثل یه بچه پنج، شش ساله رفتار نکنن. یادم هست در یک جمعی کنار پدر…

تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس

داستان عزت نفس و اعتماد به نفس سال ها قبل وقتی تازه داشتم در حوزه موفقیت فردی مطالعه می کردم کلمه اعتماد به نفس زیاد به چشمم می خورد و تقریبا با آن آشنا بودم. اما داستان سردرگمی از وقتی شروع شد که در یک کتاب دیدم واژه عزت نفس به کار رفته…