مرور برچسب

متمایز بودن

چگونه متمایز باشیم؟

شایان سرش را از روی گوشی برمی‌دارد و کمی گردنش را مالش می‌دهد؛ با حالتی بی‌حوصله گوشی را به کناری می‌اندازد، بالش را زیر سرش می‌کشاند و به سقف خیره می‌شود. با گوشه چشم به ساعت دیواری نگاه می‌کند، حدود دو ساعت بود که در دنیای اینترنت غرق شده…