مرور برچسب

مطالعه

چگونه لذت از مطالعه را تجربه کنیم؟

همیشه در سال‎‌هایی که به مدرسه می‌رفتم و حتی در دوران دانشگاه، درس خواندن من در اکثر مواقع شب امتحانی بود. البته این موضوع فقط در مورد من صدق نمی‌کرد و خیلی از افراد این چنین بودن. خب دلیل این کار را میشه به عوامل مختلفی نسبت داد. اما یکی…