مرور برچسب

منطقه امن

منطقه امن زندگی کجاست؟ 7 روش برای خارج شدن از آن

منطقه امن زندگی دقیقا همان جایی است که در آن احساس آرامش می کنیم. همه ما این منطقه را دوست داریم، چون قرار نیست در آن اذیت شویم. اما این احساس آرامش برای زمانی است که در منطقه راحتی خود هستیم و به محض اینکه بخواهیم از آن خارج شویم، شرایط…