مرور برچسب

مهارت

مسیر عصبی چیست؟ | ساخت مسیر عصبی جدید چگونه صورت می گیرد؟

آیا اولین باری که سوار دوچرخه شدید را به یاد دارید؟ من به خوبی آن زمان‌ها را به خاطر دارم و دقیقا می‌دانم که چقدر طول کشید دوچرخه سواری یاد بگیرم. بارها زمین خوردم و تقریبا هفته‌ای دو سه بار با دست و پای زخمی برمی‌گشتم خونه! ولی بعد از مدتی…

مهم ترین چیز‌هایی که در مدرسه به شما نمی‌آموزند، ولی حتما باید آن‌ها را یاد بگیرید!

مهم ترین چیز‌هایی که در مدرسه به شما نمی‌آموزند، ولی حتما باید آن‌ها را یاد بگیرید! بله تعجب نکنید، عنوان مقاله همین است که خواندید! اما اول از همه اجازه بدین براتون یک خاطره جالب رو تعریف کنم که انگیزه من برای نوشتن این مقاله شد. چند وقت…