مرور برچسب

نرسیدن به آرزوها

چرا به خواسته‌هام نمی‌رسم ؟

اگر به این سوال رسیدید که چرا به خواسته‌هام نمی‌رسم احتمال در راه رسیدن به هدفتان تلاش کردید و سردرگم هستید که چرا با وجود این که هر کاری لازم بود انجام دادم اما باز به خواسته‌ام نرسیدم. التبه حرف ما برای افرادی هست که حداقل تلاش‌ها را…

چرا به اهدافمان نمی رسیم ؟

شما هم احساس بی هدفی می کنید؟ روزهای اول سال، ماه، هفته، و حتی ابتدای روز خیلی برای ما خوشاینده چون احساس می کنیم که یه فرصت بکر و دست نخورده در اختیار ما قرار داره. از اواخر اسفند شروع به هدفگذاری می کنیم و روی یک برگ تمیز و مرتب با خط خوش…

علت نرسیدن به هدف چیست؟

در این مقاله مطالبی را خواهید آموخت که شاید کمتر کسی به آن توجه کند و از دید اکثر افراد پنهان شده باشد. اگر این موارد را در خود می بینید باید تلاش کنید که آن را رفع کنید تا رسیدن به هدف برای شما روان راحت تر شود.