مرور برچسب

پیدا کردن رسالت

کشف رسالت فردی و شروع موفقیت

نشانه های نداشتن رسالت فردی؟ سلام دارم خدمت شما و امیدوارم که بهترین خودتون باشید بسیار عالی هست که توی این درگیری های روزمره فرصتی برای با خود بودن پیدا کردین. خوشحالم افرای مثل شما هستن که با وجود بمباران تبلیغات که زمان فکر کردن را از ما…