مرور برچسب

چرا تغییر نمی کنیم

چرا شروع نمی کنیم؟

چرا شروع نمی کنیم مشکل کجاست؟ نیما تصمیم گرفته یه شرکت فروش قطعات کامپیوتری بزنه. براش کلی برنامه ریزی و هدف گذاری کرده. برای این که یه مقدار اطلاعاتش بیشتر بشه تصمیم گرفته به صورت یک فرد ناشناس بره از چند تا از شرکت های رقیبش بازدید کنه تا…

چرا تغییر نمی کنیم ؟

چرا تغییر نمی کنیم دلیل چیست؟ داشتم دمای آبگرمکن خونه را تنظیم می کردم. بعد از چند دقیقه این طرف و آن طرف چرخاندن پیچ تنظیم دما، اون را روی 30 درجه تنظیم کردم. برای این که مطمئن بشم که خوب کار می کنه یکی دوبار بهش سر زدم و به عقربه نگاه…