مرور برچسب

چند پتانسیلی

چند پتانسیلی چیست | مگه چند پتانسیلی بودن گناهه؟

آیا شما هم علاقه‌های متنوعی دارید و از اینکه نمی‌توانید راه خود را مشخص کنید، کلافه شده اید؟ اگر پاسختان مثبت است، شاید با خودتان فکر کرده باشید که شما با بقیه افراد خیلی فرق دارید. از اینکه نمی‌توانید علاقه خود را به یک حوزه محدود کنید،…