مرور برچسب

کسب وکار کوچک

کسب و کار خانگی فروش ادویه دارم. چطور درآمدم افزایش دهم؟

سوال در مورد کسب و کار خانگی فروش ادویه سلام، یه سوال داشتم از خدمتتون با توجه به این که ما در منطقه ای با تنوع گیاهان دارویی زندگی می کنیم، تصمیم گرفتم که کسب و کار خانگی فروش ادویه را انجام دهم. فروش ما به چند مغازه کوچک اطرافمان محدود…