مرور برچسب

کشف نقاط ضعف

از نقاط ضعف خود نترسید

نقاط ضعف را به قوت تبدیل کنید حکایتی زیبا و آموزنده در افسانه ها آمده است که مردی هر روز دو کوزه بزرگ به دو انتهای چوبی می بست، چوب را روی شانه می گذاشت و برای خانه اش آب می آورد. یکی از کوزه ها کهنه بود و ترک های کوچکی داشت. هر بار که مرد…