مرور برچسب

کف رسالت زندگی

آیا واقعا ژنتیک در موفقیت تاثیر دارد؟

باور ما در مورد ژنتیک در موفقیت چند روز پیش رفته بودم میوه فروشی برا خرید یه مقدار تره بار و میوه. میوه فروش فرد جوانی بود با اندام متوسط کمی لاغرتر و قد کمی کوتاه تر. حدود دو ماهی می شد که باهاش آشنا شده بودم و هر موقع می رفتم مغازش با هم…