مرور برچسب

یکنواختی زندگی

چه کنیم زندگی تکراری نشود؟

رهایی از زندگی تکراری سلام به شما و امیدوارم که همیشه بهترین خودتان باشید... از اون جایی که قول داده بودم ادامه بحث کشف رسالت فردی را در یک مقاله جدید شرح بدم، الان وقت اون رسیده که در این کار انجام بشه. اما شاید براتون این سوال پیش اومده…