دانلود رایگان کتاب ثروت درون

راهنمای خودشناسی و رسالت فردی

در این کتابچه چه یاد می گیرم؟

راهنمای خودشناسی و کشف رسالت زندگی

رهایی از سردرگمی با شناخت هر چه بهتر خود

حس آرامش و پیدا کردن مسیر زندگی و شغلی

توی این کتابچه چه مطالبی هست؟

سفر به درون و سوالاتی برای درک بهتر خود

شما کجای کار هستید؟

خودشناسی به چه درد می خوره؟

بدون خودشناسی نمی شه لذت برد؟

چرا افراد کمی می تونن خودشناسی کنن؟

رسالت زندگی چیه؟

نشانه های نداشت رسالت زندگی چیه؟

داشتن رسالت زندگی چه فایده داره؟

از نقاط ضعف خود نترسید

چگونه به بهترین خودمان تبدیل شویم؟

و …