مرور برچسب

از شغلم متنفرم

از شغلم خسته شدم ، چه کار کنم؟

از شغلم خسته شدم دیگه سلام دوست خوب من، نبینم که خسته باشی. می دونم که از شغلت خسته شدی و دنبال راه کار می گردی. خوب جایی اومدی. می خوام چند تا راه کار به شما بگم که دیگه نگی از شغلم خسته شدم. حتی گاهی وقت ها برخی ها پا را فراتر می گذارند و…