مرور برچسب

ایده کسب و کار

از کجا بدونم ایده شغلی من جواب می دهد؟

آیا ایده شغلی من جواب می دهد؟ تازگی ها یک ایده شغلی در ذهنتان جرقه زده است. با هیجان تمام سراغ اینترنت می روید و می خواهید ببینید که این کار را کسی دیگر هم انجام داده است. قبل از جستجو احساس می کنید که تمام دنیا بی خبر از ایده شما هستند. با…