مرور برچسب

ثروتمند

هوش مالی چیست؟ | با افزایش هوش مالی ثروتمند شوید

آیا هر انسانی توانایی پولدار شدن دارد؟ اگر این سوال را از اشخاص مختلف بپرسید؛ احتمالا اکثر آن‌ها جوابی یکسان دارند. پاسخ آن‌ها نیز اکثرا این خواهد بود: بله، یا باید پدر پولدار داشته باشی یا خوش شانس باشی! من هم تا یک زمانی با این فرضیه…