مرور برچسب

ریسک شغلی

آیا تغییر شغل خوب است؟

چه موقع باید تغییر شغل بدهیم؟ نمی دونم که الان به چه کاری مشغولی، ولی تقریبا می تونم حدس بزنم که یه ندای از درون بهت می گه: لیاقت تو بیشتر از این حرفاست. بعد یه صدای دیگه میاد می گه نه تو خیلی هم خوب نیستی. هر روز که میری سر کارت این دوتا…