مرور برچسب

شغل مناسب من

سخت‌کوشی یا استعداد کدام بهتر است؟

سخت‌کوشی یا استعداد ؟ همیشه جدالی بین این دو وجود دارد و هر کدام طرفداران پروپاقرصی هم دارد. من در این‌جا دو دیدگاه را مطرح می‌کنم و در نهایت یک جمع‌بندی از این موضوع خواهیم داشت. وقتی با افرادی که طرفدار سخت‌کوشی و پشتکار هستند صحبت می‌شود…

چه شغلی خوبه که انتخاب کنم؟

برای من چه شغلی خوبه؟ داشتم با یک فردی برای انتخاب شغل صحبت می کردم که چه شغلی خوبه و چه شغلی بده و از کجا شروع کنیم و چه کار باید کرد؟ طبق معمول من علاقه دارم به جای این که به فردی ماهی بدهم به او ماهیگیری یاد بدم. در واقع سعی می کنم با…