مرور رده

حال خوش

حال خوش قسمت اول (حذف منفی های ذهن)

حال خوش زندگی کجاست؟ همه ما با هر سلیقه و هر نوع نگاهی که به زندگی داریم در یک وجه مشترک هستیم و آن دستیابی به حال خوش هست. به همین خاطر هر کس دست به کاری می زند تا بتواند این حال خوش را کسب کند. یکی با عوض کردن مداوم وسایل منزل و دیگری با…