مرور برچسب

عزت نفس در برزگسالان

خود را بهتر بشناسید. درونگرا هستید یا خجالتی؟

افراد درونگرا و خجالتی چه رفتاری دارند؟ امیر می گفت حدودا دوازده ساله بودم که احساس کردم دیگه برا خودم مردی شدم و باید در جامعه حضور داشته باشم. دیگه باید توی جمع فامیل با من مثل یه بچه پنج، شش ساله رفتار نکنن. یادم هست در یک جمعی کنار پدر…

عزت نفس خودتان را تقویت کنید

افزایش عزت نفس امیر پسری قد بلند و خوش هیکله که وقتی باهاش صحبت می کردم تقریبا توی زندگی هیچی کم نداشت. می گفت از نظر ثروت تامین هست، شغل و درآمد خوبی هم داره. اما همیشه یه چیز اون را آزار می ده، چیزی که سالها مثل یه عقده توی وجودش مانده.…

افزایش عزت نفس با چند گام ساده

از کجا بدونیم عزت نفس بالایی داریم؟ زمانی که کودک بودیم هر کدام از ما یک قلک داشتیم که پول خوردهای خودمان را با شادی زیاد در آن می ریختیم. هر چه تعداد سکه های درون این قلک بیشتر می شد شادی بالاتر را حس می کردیم. به نظرم عزت نفس هم مثل یک…