مرور برچسب

هدف و مقصد

فرق بین هدف و مقصد چیست؟

هدف و مقصد در نظر شما به چه معناست؟ یه روز تصمیم می گیری که از فردا برای خودت هدف گذاری کنی و زندگی هدفمندی داشته باشی. شروع به تحقیق در مورد هدف گذاری می کنید و چند سایت اینترنتی و دو تا کتاب نحوه هدف گذاری هم در کنارش مطالعه می کنید.…