مرور رده

هدف گذاری

فرق بین هدف و مقصد چیست؟

هدف و مقصد در نظر شما به چه معناست؟ یه روز تصمیم می گیری که از فردا برای خودت هدف گذاری کنی و زندگی هدفمندی داشته باشی. شروع به تحقیق در مورد هدف گذاری می کنید و چند سایت اینترنتی و دو تا کتاب نحوه هدف گذاری هم در کنارش مطالعه می کنید.…

علت نرسیدن به هدف چیست؟

در این مقاله مطالبی را خواهید آموخت که شاید کمتر کسی به آن توجه کند و از دید اکثر افراد پنهان شده باشد. اگر این موارد را در خود می بینید باید تلاش کنید که آن را رفع کنید تا رسیدن به هدف برای شما روان راحت تر شود.